Ba thông điệp chủ tịch EC gửi Thủ tướng Anh Boris Johnson
  • 11:06
  • |
  • 13-01-2020
Bên cạnh những hứa hẹn về tình hữu nghị song phương, lãnh đạo EC đã gửi đi thông điệp khá rõ ràng về những hậu quả không thể tránh khỏi từ các lựa chọn của Anh.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019