Kinh tế - Công nghệ


Ba trụ cột thúc đẩy sự thịnh vượng ở châu Phi từ góc nhìn doanh nghiệp
  • 08:29
  • |
  • 16-09-2019
Theo bài viết, hiện có rất nhiều định kiến cho rằng châu Phi là khu vực đang cần sự trợ giúp, do đó, để tạo ra sự thịnh vượng bền vững, chúng ta cần xem xét lại lăng kính khi đánh giá châu lục này.

Đề xuất