Chính trị - Xã hội


Bài 1: Báo động ‘ô nhiễm trắng’ từ thói quen tiêu dùng túi nilon
  • 15:12
  • |
  • 08-06-2018
Tình trạng lạm dụng quá mức túi nilon hiện nay của Việt Nam đã khiến ô nhiễm rác thải thựa, túi nilon lên tới mức "khủng khiếp," trở thành vấn nạn quốc gia đưa Việt Nam đối mặt với "ô nhiễm trắng."

Đề xuất