Kinh tế - Công nghệ


Bài học đối với các công ty fintech Trung Quốc tại Indonesia
  • 13:43
  • |
  • 27-01-2020
Các công ty fintech Trung Quốc vẫn chưa thích nghi với hệ sinh thái fintech của Indonesia và vẫn đang giữ hệ thống và tư duy rất riêng của họ trong việc điều hành các công ty ở Indonesia.

Đề xuất