Kinh tế - Công nghệ


Bài học kinh nghiệm từ Abenomics sau bảy năm triển khai
  • 17:05
  • |
  • 15-09-2020
Khi ông Abe chính thức thông báo rời khỏi cương vị thủ tướng, nhiều người đã đặt câu hỏi về những gì chương trình kinh tế đạt được trong bảy năm qua cùng những bài học rút ra cho các nước phát triển.

Đề xuất