Kinh tế - Công nghệ


Bài học từ BRI của Trung Quốc với Liên minh châu Âu
  • 21:09
  • |
  • 15-08-2021
EU có thể áp dụng chuyên môn trong kết nối và hoạch định các hành lang kinh tế thúc đẩy các lợi ích chiến lược của mình, để có thể đạt được những gì BRI đề ra nhưng không thực hiện được.

Đề xuất