Kinh tế - Công nghệ


Bài toán chính sách của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
  • 08:13
  • |
  • 12-03-2019
Rất nhiều ý kiến hoài nghi rằng liệu Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể đưa ra những quyết sách đột phá giúp nền kinh tế nước này tăng trưởng một cách bền vững hay không.

Đề xuất