Thế giới


Bài toán khó của Malaysia trong hiện đại hóa lực lượng không quân
  • 15:10
  • |
  • 16-07-2021
Kể từ năm 2010, chi tiêu quốc phòng của Malaysia đã giảm từ 1,5% GDP vào năm 2010 xuống còn 1% vào năm 2020, đồng nghĩa với việc RMAF không thể nhanh chóng hiện đại hóa các tài sản của mình.

Đề xuất