Kinh tế - Công nghệ


Bản chất kế hoạch hạ nhiệt 'Sản xuất tại Trung Quốc năm 2025'
  • 08:07
  • |
  • 25-12-2018
Trung Quốc dường như đã giảm nhẹ cường độ thúc đẩy chính sách công nghiệp công nghệ cao “Sản xuất tại Trung Quốc năm 2025” vốn từ lâu đã là "cái gai" trong mắt Mỹ.

Đề xuất