Thế giới


Ban lãnh đạo khóa mới của Cuba và những thách thức phía trước
  • 11:30
  • |
  • 27-04-2021
Quyền lực tại La Habana sẽ được trao cho ông Miguel Diaz Canel, 60 tuổi, người sẽ thay thế Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, ông Raul Castro, 89 tuổi.

Đề xuất