Thế giới


Bạo lực tại Đồi Capitol, công cụ Internet và nền dân chủ mong manh
  • 14:26
  • |
  • 05-02-2021
Những vụ bạo lực tại Đồi Capitol ngày 6/1 đã phần nào phơi bày một mâu thuẫn quan trọng trong xã hội hiện đại của nước Mỹ, đó là vai trò của Internet như một công cụ làm suy thoái dân chủ.

Đề xuất