Thế giới


Báo Pháp: Iran đang 'câu giờ' đối với hiệp định hạt nhân
  • 09:28
  • |
  • 27-09-2021
Theo báo Pháp Le Monde, cho dù đã đưa ra một cử chỉ đáng khích lệ, song Iran dường như chưa sẵn sàng quay trở lại tình trạng bị quốc tế kiểm soát liên quan đến vấn đề hạt nhân.

Đề xuất