Thế giới


Bất đồng tạm lắng, “bão khủng hoảng" vẫn chưa tan trên Vùng Vịnh
  • 15:37
  • |
  • 20-07-2021
Có thể không phải là “bộ tứ” chống Qatar, mà chính sách đối ngoại chủ nghĩa cá nhân của UAE sẽ biến nước này thành đối thủ của Qatar, trong khi xung đột âm ỉ dễ khiến UAE đối đầu Cairo, Saudi Arabia.

Đề xuất