Kinh tế - Công nghệ


Bất đồng trong kế hoạch phục hồi kinh tế hậu COVID-19 của EU
  • 14:16
  • |
  • 16-07-2020
Quỹ phục hồi kinh tế sau đại dịch về cơ bản đã được các nhà lãnh đạo EU nhất trí từ cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến vào cuối tháng 4, tuy nhiên việc phân chia vẫn đang gây chia rẽ sâu sắc trong EU.

Đề xuất