Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ 'lỗi thời' trước Tổng thống Donald Trump
  • 05:38
  • |
  • 26-07-2020
Đảng Dân chủ đã ngả sang tả trong những năm gần đây và trở nên gần như không thể nhận ra ngay cả với một số người ủng hộ trung thành của đảng.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019