Kinh tế - Công nghệ


Bầu cử Mỹ sẽ có tác động về mặt kinh tế như thế nào với châu Á?
  • 17:18
  • |
  • 25-10-2020
Trong khi Mỹ gấp rút chuẩn bị bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3/11 tới, các quốc gia châu Á đang đặt lên bàn cân những tác động của Chính quyền ông Trump trong nhiệm kỳ 2 so với Chính quyền ông Joe Biden.

Đề xuất