Thế giới


Bầu cử Mỹ: Tổng thống Trump đặt cược vào "tượng đài lịch sử"
  • 10:06
  • |
  • 23-07-2020
Tổng thống không còn quan tâm đến COVID-19 mà thay vào đó ông đang cố gắng trở thành người bảo vệ những bức tượng lịch sử của nước này. Điều gì ẩn sau động thái của Tổng thống Trump?

Đề xuất