Thế giới


Bầu cử tổng thống Iran: Bước chuyển biến trong nội bộ và cả khu vực?
  • 16:27
  • |
  • 20-06-2021
Iran và các bên ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã nhất trí rằng bước đột phá ngoại giao chỉ có thể chờ đợi cho đến khi Iran kiện toàn chính phủ mới.

Đề xuất