Chính trị - Xã hội


Bí ẩn về tỷ lệ tử vong thực sự do đại dịch COVID-19
  • 10:40
  • |
  • 07-04-2020
Trong khi không có sự điều chỉnh về mức độ xét nghiệm ở mỗi nước và thực tế lý do bệnh nhân nhiễm virus tử vong thường không do COVID-19, tỷ lệ tử vong thực sự vẫn là ẩn số.

Đề xuất