Kinh tế - Công nghệ


Bí mật về hệ thống vi tính sau sứ mệnh không gian của Trung Quốc
  • 16:14
  • |
  • 04-07-2021
Trung Quốc đã luôn giữ kín thông tin về phần lõi của hệ điều hành máy tính Kylin, coi đó là một bí mật quốc gia.

Đề xuất