Kinh tế - Công nghệ


Bí quyết của những quốc gia thành đạt trong thế giới mới nổi
  • 07:52
  • |
  • 10-10-2018
11 nền kinh tế mới nổi, trong đó có Việt Nam, đều đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người ít nhất là 5% trong quãng thời gian 20 năm, từ 1996 đến 2016. Bí quyết của họ là gì?

Đề xuất