Thế giới


Bộ máy lãnh đạo mới của Liên minh châu Âu có ý nghĩa thế nào ở châu Á?
  • 21:21
  • |
  • 01-08-2019
Lãnh đạo châu Âu nhận thức rõ nhu cầu cấp bách có được một chiến lược châu Á toàn diện, bao gồm sự can dự lớn hơn với khu vực này, cũng như xác định vai trò thực sự trên trường quốc tế.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018