Chính trị - Xã hội


Bộ Tài nguyên đề xuất giải pháp khắc phục 'điểm vênh' của Luật Đất đai
  • 10:13
  • |
  • 19-06-2018
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa kiến nghị giải pháp sửa đổi, khắc phục “điểm vênh” của Luật Đất đai 2013, nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch, sử dụng đất đai có hiệu quả, tránh lãng phí.

Đề xuất