Kinh tế - Công nghệ


Bộ trưởng GTVT: Ranh giới taxi truyền thống và công nghệ rất mong manh
  • 14:59
  • |
  • 13-07-2018
Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, ranh giới giữa taxi và vận tải hợp đồng, xe taxi công nghệ rất mong manh và đây là vấn đề hết sức bức xúc.

Đề xuất