Kinh tế - Công nghệ


Bong bóng bất động sản - mối đe dọa đối với sự ổn định kinh tế
  • 18:09
  • |
  • 05-07-2021
Theo Commercial Times, nếu dòng tiền chảy mạnh vào thị trường bất động sản thì bong bóng tạo ra có thể lớn hơn nhiều so với "sóng thần tài chính" trước đây.

Đề xuất