Kinh tế - Công nghệ


Bong bóng nợ công ty báo hiệu một cuộc khủng hoảng tài chính mới?
  • 09:53
  • |
  • 22-06-2018
Với tỷ lệ vỡ nợ công ty toàn cầu đã vượt mức trung bình trong 30 năm qua và có khả năng sẽ tiếp tục tăng lên phải chăng sắp diễn ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mới?

Đề xuất