Thế giới


Brazil đối mặt với viễn cảnh đen tối trước thảm kịch COVID-19
  • 11:42
  • |
  • 19-04-2021
Tổng thống Brazil vừa thay đổi một loạt vị trí then chốt trong nội các như chánh văn phòng nội các, thư ký chính phủ, các bộ trưởng ngoại giao, tư pháp, công an, quốc phòng và tổng chưởng lý.

Đề xuất