Thế giới


Brexit không có thỏa thuận: Sự ảo tưởng đầy rủi ro
  • 07:29
  • |
  • 10-08-2018
Những bàn tán về một Brexit mà không đi kèm với bất kỳ thỏa thuận nào xuất hiện ngày càng nhiều từ khi Thủ tướng Anh đề ra các mục tiêu đàm phán mới còn gọi là “Kế hoạch Chequers".

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018