Kinh tế - Công nghệ


Brexit không thỏa thuận sẽ mang lại thiệt hại ngang nhau cho Anh và EU
  • 11:18
  • |
  • 28-08-2020
Đàm phán giữa Anh và Liên minh châu Âu đang rơi vào bế tắc và không có dấu hiệu dịch chuyển nào được đưa ra từ cả hai phía.

Đề xuất