Kinh tế - Công nghệ


Brexit: Khu tài chính London có thể sẽ 'chọn lối đi riêng' với EU
  • 15:05
  • |
  • 15-02-2020
Bộ trưởng Tài chính Anh Sajid Javid cho biết sẽ thúc đẩy để có quy chế "tương đương dài lâu" như là một cách để giữ cho Anh quyền được tự do tiếp cận thị trường đơn lẻ EU trong "nhiều thập kỷ tới."

Đề xuất