Kinh tế - Công nghệ


Brexit: Liệu Anh có kéo dài giai đoạn chuyển tiếp sang sau 2020?
  • 07:54
  • |
  • 22-04-2020
Tại cuộc điện đàm vừa qua, hai bên không đề cập đến vấn đề liệu có kéo dài thêm giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit đến sau 2020 hay không, mặc dù sức ép đang đè nặng lên Chính phủ Anh.

Đề xuất