Thế giới


Brexit sẽ tác động tới các bầu cử của Liên minh châu Âu như thế nào?
  • 07:51
  • |
  • 16-05-2019
Brexit chỉ được coi là một vấn đề bầu cử đối với phần còn lại của EU, và các cử tri sẽ chịu tác động nhiều hơn từ các vấn đề chính trị nội bộ và quan điểm của cá nhân đối với các giá trị của EU.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018