Kinh tế - Công nghệ


Brexit và những lợi ích chiến lược đối với các nước ASEAN
  • 10:08
  • |
  • 08-03-2020
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thể khai thác những lợi ích thu được khi nước Anh bắt đầu lấy lại vị trí của mình như một cường quốc châu Âu riêng biệt.

Đề xuất