Kinh tế - Công nghệ


BRI của Trung Quốc - vừa là thách thức vừa là cơ hội đối với Mỹ
  • 05:51
  • |
  • 28-02-2020
Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc nhằm thúc đẩy hội nhập Syria và Afghanistan, mở rộng lợi ích của Trung Quốc trong khu vực Trung Đông rộng lớn hơn.

Đề xuất