Thế giới


Bức tranh Afghanistan và Myanmar khó tươi sáng trong ngắn hạn
  • 14:29
  • |
  • 10-05-2021
Thực tế cho thấy, rất ít cuộc nội chiến dựa vào những nỗ lực lớn từ bên ngoài để thay đổi động lực bên trong. Triển vọng thay đổi tích cực ở Afghanistan và Myanmar trong ngắn hạn là không sáng sủa.

Đề xuất