Kinh tế - Công nghệ


Bức tranh toàn cảnh về ngành dịch vụ gia công, lắp ráp của Việt Nam
  • 08:05
  • |
  • 22-09-2018
Ngoài phí gia công, các doanh nghiệp trong nước đã có những khoản thu ngoại tệ khác từ việc cung cấp nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ cho quá trình gia công.

Đề xuất