Kinh tế - Công nghệ


Bước ngoặt chiến lược của Nga trong cuộc khủng hoảng dầu mỏ
  • 07:27
  • |
  • 22-04-2020
Tổng thống Nga muốn ổn định lại thị trường dầu mỏ tbằng cách cắt giảm sản lượng khai thác. Câu hỏi được đặt ra là tại sao lại xảy ra bước ngoặt chiến lược này và tình huống này đã diễn ra như thế nào?

Đề xuất