Thế giới


Bước ngoặt then chốt trong quan hệ Trung Quốc-Venezuela
  • 14:56
  • |
  • 23-09-2018
Việc củng cố mối quan hệ giữa Venezuela và Trung Quốc là một quá trình, mà người đầu tiên đặt nền móng cho tiến trình này là cố Tổng thống Hugo Chavez.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018