Kinh tế - Công nghệ


Các động thái đầu tiên của Trung Quốc nhằm định nghĩa dự án BRI
  • 15:12
  • |
  • 08-04-2019
Việc sử dụng “không kiểm soát” tên gọi Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) cho các dự án đã gây ra những hoài nghi về quy mô của sáng kiến BRI trên thế giới.

Đề xuất