Kinh tế - Công nghệ


Các FTA của EU ảnh hưởng thế nào với ngành nông nghiệp châu Âu?
  • 07:26
  • |
  • 27-01-2021
Trong số các nội dung của những hiệp định thương mại tự do của EU với các đối tác khác nhau, lĩnh vực nông nghiệp luôn chiếm vị trí trung tâm trong các cuộc tranh luận nội bộ.

Đề xuất