Các ngân hàng Trung ương hỗ trợ nền kinh tế bằng cách nào?
  • 11:32
  • |
  • 07-08-2019
Các ngân hàng trung ương thực hiện các biện pháp can thiệp sớm nhằm kích thích hoạt động kinh tế đang có dấu hiệu chậm lại và mở đường cho các chính sách thuế tham vọng hơn.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019