Kinh tế - Công nghệ


Các nhà đầu tư nước ngoài đã giảm bớt quan tâm đến Trung Quốc?
  • 08:16
  • |
  • 11-01-2019
Một số báo cáo đã nhanh chóng nhắc tới “sự suy giảm nghiêm trọng niềm tin kinh doanh” của các nhà đầu tư sau khi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Trung Quốc trong tháng 11/2018 giảm mạnh.

Đề xuất