Kinh tế - Công nghệ


Các nhân tố làm thay đổi cuộc chơi địa kinh tế toàn cầu
  • 16:20
  • |
  • 11-01-2021
Sự thành công của Thỏa thuận Đầu tư Toàn diện giữa Trung Quốc và EU là minh chứng cho sự thất bại của Mỹ trong nỗ lực can thiệp vào mối quan hệ giữa hai trong số các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đề xuất