Kinh tế - Công nghệ


Các nước ASEAN trong RCEP: Sự đa dạng và hiệu ứng đảo ngược
  • 09:55
  • |
  • 18-05-2020
Việc cắt giảm thuế quan theo RCEP sẽ tạo ra sự đảo ngược thương mại giữa các thành viên, cho phép các nước ASEAN phân bổ lại nguồn nhập khẩu của mình cho các đối tác thương mại RCEP hiệu quả hơn.

Đề xuất