Thế giới


Các nước đang phát triển rất cần tài chính cho cuộc chiến COVID-19
  • 13:57
  • |
  • 04-06-2021
Việc không đẩy nhanh các nỗ lực toàn diện nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19 đã làm trầm trọng thêm thảm họa ở các nước đang phát triển.

Đề xuất