Kinh tế - Công nghệ


Các nước được lợi gì từ cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ?
  • 17:18
  • |
  • 08-05-2019
Cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ đang tạo ra cơ hội, mang lại lợi ích cho một số quốc gia, nhưng đây chỉ là ngắn hạn. Về lâu dài, cuộc chiến đó sẽ gây ra những bất lợi đối với nền kinh tế toàn cầu.

Đề xuất