Thế giới


Các quốc gia đang phát triển - 'nạn nhân' khác của Brexit
  • 08:03
  • |
  • 26-01-2019
Viện Nghiên cứu Phát triển Đức (DIE) cho rằng dù đàm phán về Brexit diễn ra theo chiều hướng nào thì tiến trình này cũng sẽ tạo ra thay đổi cơ bản trong chế độ thương mại của Anh với các nước thứ ba.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018