Kinh tế - Công nghệ


Các tập đoàn có thể khởi kiện đòi bồi thường vì COVID-19 hay không?
  • 10:13
  • |
  • 30-04-2020
Một chuyên gia cho rằng các tập đoàn có thể để đòi bồi thường lên đến hàng triệu USD thiệt hại gây ra bởi các biện pháp hạn chế xã hội và kinh tế được các chính phủ áp dụng nhằm đối phó với COVID-19.

Đề xuất