Kinh tế - Công nghệ


Các trận chiến thương mại và cơ sở hạ tầng ở châu Á
  • 08:12
  • |
  • 02-04-2019
Các doanh nghiệp Australia ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc và các thị trường Anglo-Saxon truyền thống, cũng như sức ép đối ngoại buộc Australia phải đa dạng hóa mối liên kết với Ấn Độ và Indonesia.

Đề xuất