Kinh tế - Công nghệ


Các xu hướng đầu tư xuyên biên giới giữa Mỹ và Trung Quốc
  • 11:22
  • |
  • 29-04-2021
Nếu mối quan hệ Mỹ-Trung suy giảm đáng kể, thì có thể hình dung được Washington và các công ty của Mỹ sẽ trở nên nhạy cảm hơn với OFDI từ Trung Quốc và IFDI vào Trung Quốc.

Đề xuất